De Luchtreiziger Ballonvaarten

 

CORONANIEUWS & PROTOCOL BALLONVAREN:

Sprundel, 18 mei 2021

Nog heel even volhouden.
 
We hebben zojuist het bericht doorgekregen dat we mogen gaan ballonvaren vanaf 9 juni, als alles goed blijft gaan.
 
Aan de ene kant teleurgesteld dat het nog weer 2 weken langer duurt, maar aan de andere kant superblij dat al onze klanten hun ballonvaart kunnen gaan maken. Komende weken zal er druk aan de agenda gewerkt worden om iedereen zo snel mogelijk in te kunnen plannen. We hopen daarbij op uw begrip.
 
Duim nog even mee en hopelijk tot snel om een mooie ballonvaart te kunnen maken!

_________________________________________________________

Sprundel, 26 april 2021

De huidige coronamaatregelen van de overheid maken ballonvaarten tot en met in ieder geval 25 mei 2021 onmogelijk. We hopen op 26 mei te mogen starten met ballonvaartseizoen 2021.
_________________________________________________________

Sprundel, 29 maart 2021

Naar aanleiding van de persconferentie van dinsdag 23 maart hebben we alle ballonvaarten moeten opschorten tot dinsdag 20 april 2021. Alle ingeplande passagiers hebben hierover bericht ontvangen.

__________________________________________________________

Sprundel, 10 maart 2021

Naar aanleiding van de persconferentie van afgelopen maandag 8 maart 2021 zijn wij genoodzaakt om al onze ballonvaarten tot 31 maart 2021 te annuleren wegens verlenging van de coronamaatregelen. Al onze passagiers die in de maand maart 2021 ingepland stonden hebben hier bericht over ontvangen. Vooralsnog gaan we er vanuit dat we op 1 april 2021 de ballonvaarten kunnen hervatten.

___________________________________________________________

Vlaardingen, 15 oktober 2020

Naar aanleiding van de aangescherpte coronamaatregelen van 13 oktober j.l. hebben we op advies van onze branchevereniging KNVvL alle ballonvaarten voor de tweede helft van oktober 2020 geannuleerd. Kleine privéballonvaarten  gaan voorlopig nog wel door. De maatregelen zoals op 28 juli 2020 (hieronder) beschreven zijn hierop van toepassing. 

___________________________________________________________

Vlaardingen, 28 juli 2020

Vandaag is er door de overheid een kleine wijziging aangebracht aan de voorwaarden waaronder wij met u mogen ballonvaren. Zo is de eis om onze manden tot maximaal 75% te vullen komen te vervallen. Krijgen de piloten de mogelijkheid om indien gewenst zonder mondkapje te varen. En mag de gezondheidscheck ook mondeling op het startterrein worden afgenomen. Wel moeten naast de gezondheidscheck alle contactgegevens van de passagiers worden genoteerd.

Alle  maatregelen nog even op een rijtje (geldend vanaf 28 juli 2020):
-Gezondheidscheck wordt mondeling afgenomen op het startterrein en de contactgegevens van de passagiers worden genoteerd.
-Hygiënemaatregelen worden op het veld genomen t.b.v de passagiers, en voorafgaand aan de ballonvaart door het bedrijf t.b.v. het te gebruiken materiaal.
-1,5 meter onderlinge afstand tussen crew, piloot en passagiers voorafgaand en na afloop van de ballonvaart.
-Alle passagiers dragen een niet-medisch mondkapje tijdens de ballonvaart.
-Passagiers keren tijdens de ballonvaart hun gezicht zoveel mogelijk naar buiten.
-Indien mogelijk: gaan passagiers op eigen gelegenheid van het landingsterrein terug naar huis. Dit om zoveel mogelijk te voorkomen dat passagiers met een mondkapje op samen in een afgesloten taxibus moeten plaatsnemen voor de terugreis.

Alle passagiers worden op de dag van de ballonvaart uitvoerig geïnformeerd over de genoemde maatregelen.

__________________________________________________________

Vlaardingen, 17 juli 2020

In tegenstelling tot de berichtgeving van 10 juli 2020 moeten passagiers uit hetzelfde huishouden tijdens de ballonvaart toch een mondkapje dragen. Deze maatregel is gewijzigd in het Protocol Ballonvaren n.a.v. de berichtgeving in de NOTAM (aanwijzingen van de overheid betreffende de luchtvaart).

Voor andere maatregelen zie bericht hieronder van 10 juli 2020.

__________________________________________________________

Vlaardingen, 10 juli 2020

HOERA, WE MOGEN PER DIRECT WEER BALLONVAREN!
En daar zijn we heel blij mee.

We hebben vanavond het fantastische bericht ontvangen dat we weer mogen ballonvaren onder grofweg de volgende condities:

- Het verlagen van de aangegeven passagierscapaciteit van alle maten luchtballonnen naar maximaal 75% van de originele capaciteit (meer ruimte voor de passagiers).
- Het in acht nemen van de door het RIVM aangegeven hygiënemaatregelen + gezondheidschecks. 
- Het bewaken van 1,5 meter afstand voor - en na de ballonvaart.
- Het juist gebruik van een niet-medisch mondkapje tijdens de ballonvaart, het moment waarop we de 1,5 meter niet kunnen garanderen.
- Gezichten worden zoveel als mogelijk naar buiten gewend (Dit is ook de reden waarom passagiers een ballonvaart wensen, namelijk voor het uitzicht.)
- Gezinnen die onder één dak wonen en een privéballonvaart hebben gereserveerd hoeven geen 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, en hoeven eveneens geen mondkapje te dragen. (deze regel vervalt, zie bericht 17 juli 2020)

Wat alle genoemde maatregelen  precies betekenen voor de organisatie- en  uitvoering van onze ballonvaarten zijn we momenteel nader aan het uitwerken. Zodra we meer informatie hebben zullen we dat hier plaatsen. De passagiers die bij ons een ballonvaart hebben ingepland ontvangen op hun eigen emailadres nadere informatie.

Laten we ons allemaal goed aan de voorschriften houden, dan werken we samen mee aan het voorkomen van een tweede coronagolf.

We hopen je vooralsnog voldoende te hebben ingelicht. 

Met vriendelijke groeten,

De Luchtreiziger Ballonvaarten

Gert-Jan Masselink

_____________________________________________________________________________________________________________

Vlaardingen, 25 juni 2020

Teleurstelling alom: ballonvaart mag van overheidswege ook na 1 juli 200 niet hervat worden door geldende coronamaatregelen. 

Vandaag was het voor de ballonvaart een spannende dag. Na de bemoedigende woorden van minister president Mark Rutte tijdens zijn corona-persconferentie van 24 juni j.l. hadden ook wij gehoopt na 1 juli weer te mogen starten met onze ballonvaarten (al dan niet in aangepaste vorm). Zeker nu niet alleen vliegtuigen weer met passagiers mogen vliegen, maar ook het openbaar vervoer en bijvoorbeeld taxi's weer met volle bezetting mogen rijden.
Het was dan ook een enorme teleurstelling om te horen dat de coronamaatregelen voor ons niet verruimd zijn en er daarnaast ook nog steeds geen enkele financiële compensatie geregeld is voor onze branche. 

We hebben als ballonvaartbranche alles-op-alles gezet om de overheid te bewegen om ons ook versoepelingen toe te staan (3 keer herziende protocollen ingediend + eindeloos vergaderen en lobbyen op het ministerie), maar helaas zonder resultaat. We voelen ons als branche nu nog meer genoodzaakt om de publiciteit te zoeken om te trachten versoepelingen 'af te dwingen'.


Acties van de ballonvaarders zijn in voorbereiding!Helaas vragen wij al onze passagiers die ingepland staan in de maand juli 2020 om hun ballonvaart opnieuw in te plannen op een datum nà 1 augustus 2020. Via: https://www.luchtreiziger.nl/herinplannen-ballonvaart.
Passagiers ontvangen hier komend weekend persoonlijk bericht over.

FAQ coronamaatregelen & ballonvaren:
-Tickets van ingeplande ballonvaarten blijven minimaal geldig tot 1 jaar na de datum waarop de ballonvaart door de overheid weer is vrijgegeven.

-Momenteel mogen we ballonvaren met de piloot en 1 passagier, of met de piloot en z'n eigen gezin (allen ingeschreven op hetzelfde woonadres). Ook mogen ballonvaarten georganiseerd worden waarbij passagiers én piloot onderling  allemaal 1,5 meter afstand van elkaar houden. Dit is in de praktijk een volstrekt onmogelijke eis en biedt geen enkele oplossing voor al onze passagiers.

-Wanneer er tussentijds onverhoopt tóch versoepelingen voor de ballonvaart komen zullen we dat hier publiceren om onze passagiers erop te attenderen.

-Voor de liefhebber hier de NOTAM (aanwijzing van de overheid betreffende de luchtvaart / ballonvaart) ingangsdatum 26 juni 2020:

De NOTAM gaat per 26 juni 2020 in en de tekst is als volgt:

(A1337/20 NOTAMN

Q) EHAA/QXXXX/IV/NBO/E /000/999/5255N00454E999
A) EHAA B) 2006262200 C) 2009012359EST
E) COVID-19: FLIGHT RESTRICTIONS
IN ACCORDANCE WITH COVID-19 MEASURES BASED ON THE DIRECTIVE OF THE
MINISTERY OF PUBLIC HEALTH, WELFARE AND SPORT AND THE MINISTRY OF
JUSTICE AND SECURITY GENERAL AVIATION FLIGHTS ARE ALLOWED UNDER THE
FOLLOWING CONDITIONS:
1. DISINFECT CABIN, SEATS AND INSTRUMENTS
2. REGISTRATION AND IDENTIFICATION OF PASSENGERS
3. ALL PASSENGERS ARE REQUIRED TO HAVE A HEALTH DECLARATION,
4. ALL PASSENGERS ARE REQUIRED TO USE A MANDATORY NON MEDICAL FACE
MASK FROM BEFORE BOARDING UNTIL AFTER DISEMBARKING,
5. BEFORE BOARDING, A HEALTH CHECK OF ALL POB SHALL BE PERFORMED BY
CREW BASED ON THE RIVM GUIDELINES
HTTPS://WWW.RIVM.NL/CORONAVIRUS-COVID-19/WERK/CONTACTBEROEPEN,
6. COMPANIES SHALL ADHERE TO COMPANY SPECIFIC PROTOCOL.
NOTE 1. POLICE, HEMS AND SAR FLIGHTS ARE EXEMPTED 2. AIR OPERATION
OF BALLOONS IS PROHIBITED UNLESS A DISTANCE OF AT LEAST 1,5M CAN BE
ASSURED (HOUSEHOLD MEMBERS EXCLUDED.))


SBI-code

Zoals bekend staan wij niet op de lijst met de SBI-codes. Bij MKB is nu nog meer de noodzaak duidelijk en gaan zij wederom maximaal druk uitoefenen om ons wel op de lijst te krijgen. De tijd dringt, de aanvraag moet voor 26 juni 2020 zijn gedaan wil het geldigheid hebben. Mochten leden op een wijze van een andere SBI-code gebruik kunnen maken is ook hiervoor de aanvraag voor deze datum van belang.
 


We hopen u vooralsnog voldoende te hebben ingelicht.

 Met vriendelijke groeten,

 De Luchtreiziger Ballonvaarten

Gert-Jan Masselink

______________________________________________________________________________________________________________

Vlaardingen, 1 juni 2020

We hadden gehoopt om de ballonvaart na 1 juni 2020 weer verder op te kunnen starten, maar het ministerie heeft helaas anders beslist. Onze branchevereniging KNVvL heeft hard gewerkt om een versoepeling van de coronamaatregelen te realiseren, maar het besluit daarover is voorlopig verplaatst naar 1 juli 2020. Wij als ballonvaarders zijn verzocht om een nieuw protocol te schrijven en dat is inmiddels gebeurd. De mondkapjes die onder andere voorgesteld zijn in een eerder protocol zijn niet voldoende gebleken om de 1,5 meter maatregel op te kunnen heffen.

Wij vragen alle passagiers die ingepland staan in de maand juni 2020 om uw ballonvaart opnieuw in te plannen op een datum nà 1 juli 2020. Via: https://www.luchtreiziger.nl/herinplannen-ballonvaart. Passagiers ontvangen ook persoonlijk bericht hierover.

FAQ coronamaatregelen & ballonvaren:
-Tickets van ingeplande ballonvaarten blijven minimaal geldig tot 1 jaar na de datum waarop de ballonvaart door de overheid weer is vrijgegeven.

-De ballonvaartbranche heeft tot op heden nog geen enkele financiële steun van de overheid mogen ontvangen zoals een bijdrage voor bedrijven of een bijdrage voor personeelskosten.

-Momenteel mogen we ballonvaren met de piloot en 1 passagier, of met de piloot en z'n het gezin (allen ingeschreven op hetzelfde woonadres). Dit biedt volstrekt geen oplossing voor al onze passagiers.


We hopen u vooralsnog voldoende te hebben ingelicht.

 Met vriendelijke groeten,

 De Luchtreiziger Ballonvaarten

Gert-Jan Masselink

_______________________________________________________

Vlaardingen, 24 mei 2020

Vanaf 1 juni 2020 hadden we gehoopt weer te kunnen starten met ballonvaarten met passagiers, maar vooralsnog geeft de overheid ons daar geen toestemming voor. We mogen wel ballonvaren, maar alleen onder de volgende strikte voorwaarden: 
-met ten hoogste 1 passagier en 1 piloot (vooral geschikt voor instructievaarten voor beginnende luchtballonpiloten), of;
-met 1 gezin waarbij alle aanwezigen aantoonbaar onder 1 dak wonen, dus inclusief piloot (voor een uitje voor de luchtballonpiloot met zijn of haar gezin), of;
-een ballonvaart waarbij we 1,5 meter afstand kunnen garanderen tussen passagiers onderling en tussen passagiers, piloot en crew (bijv. met 4 passagiers in een 20 persoons luchtballon en het gewicht van de overgebleven 16 passagiers opvullen met gewichten in de ballonmand). Geen van de drie opties zijn een uitkomst voor een ballonvaart met individuele passagiers.

De KNVvL is namens de ballonvaarders in onderhandeling met de overheid over versoepeling van de maatregelen. Deze onderhandelingen hebben tot op heden nog geen resultaat opgeleverd. Onder de genoemde omstandigheden kunnen we niet of nauwelijks ballonvaren en zijn passagiersvaarten zo'n beetje uitgesloten. Wanneer er vóór 1 juni geen versoepelingen van de maatregelen tot stand zijn gekomen zullen we helaas nogmaals een periode onze geplande ballonvaarten moeten annuleren. Passagiers krijgen hier dan per email bericht van. Tickets blijven ook bij nieuwe annuleringen uiteraard geldig tot een jaar na opheffingsdatum van de coronamaatregelen wanneer u in de crisisperiode ingepland stond. 

P.s.: De ballonvaartsector is als kleine branche helaas nog niet aangemerkt voor enige financiële steun vanuit de overheid en noemt zichzelf daarmee 'de vergeten sector'.

Met vriendelijke groeten,

De Luchtreiziger Ballonvaarten
Gert-Jan Masslink

____________________________________________

Vlaardingen, 30 maart 2020

Normaal gesproken zijn onze tickets één jaar geldig vanaf de aanschafdatum (in dit jaar wordt u geacht een ballonvaartafspraak met ons te maken, de vaartdatum mag dan wel eventueel buiten dit jaar liggen). In het coronatijdperk is de geldigheid echter verlengd voor iedereen die ingepland stond in de crisisperiode (periode dat we niet mogen ballonvaren i.v.m. de coronacrisis). De geldigheidsduur van één jaar gaat voor genoemde passagiers in op de dag dat we weer mogen ballonvaren. Wanneer dat is weten we op het moment van schrijven niet.
Tickets zijn daarmee los van de coronacrisisperiode toch één jaar geldig en worden automatisch met één jaar geldigheid verlengd op de dag wanneer een ballonvaart onverhoopt niet door kan gaan vanwege slecht weer.

Met vriendelijke groeten.

De Luchtreiziger Ballonvaarten
Gert-Jan Masselink

_____________________________________________

Vlaardingen, 27 maart 2020

De maatregelen om het coronavirus te lijf te gaan stapelen zich snel op. Naar aanleiding van de recente aanvullende maatregelen van de overheid van deze week zijn wij genoodzaakt om alle ballonvaarten tot 1 juni 2020 te annuleren. Het zal iedereen duidelijk zijn dat alle maatregelen erop gericht zijn om de aangegeven afstand van 1,5 meter tussen individuen te realiseren. Alleen wanneer er voldoende afstand tussen mensen is heeft het virus geen kans om zich verder te verspreiden. Bij ballonvaren staan we helaas dichter dan 1,5 meter bij elkaar.

Alle ingeplande passagiers worden verzocht om een nieuwe datum te reserveren na 01 juni 2020, passagiers krijgen hierover persoonlijk bericht.

We hopen u aan boord van onze luchtballonnen te mogen ontvangen wanneer de coronacrisis weer voldoende onder controle is.

Met vriendelijke groeten,

De Luchtreiziger Ballonvaarten
Gert-Jan Masselink

_____________________________________________

Vlaardingen, 16 maart 2020

Naar aanleiding van de meest recente ontwikkelingen teneinde het coronavirus te kunnen beteugelen hebben wij besloten om al onze ballonvaarten tot en met 6 april 2020 af te gelasten. Passagiers staan immers tijdens een ballonvaart relatief dicht bij elkaar en dat gaat in tegen het advies om zoveel mogelijk 1,5 meter afstand tot andere mensen in acht te nemen.
Passagiers zullen verzocht worden om een nieuwe reservering bij ons te plaatsen voor de periode ná 6 april 2020.

Met vriendelijke groeten,

De Luchtreiziger Ballonvaarten
Gert-Jan Masselink 

_____________________________________________

Vlaardingen, 13 maart 2020


We krijgen veel vragen of onze ballonvaarten nog door kunnen gaan nu de overheid verregaande maatregelen heeft genomen om het coronavirus tegen te gaan.
Onze branche-organisatie KNVvL laat het doorgaan van ballonvaarten aan de individuele bedrijven over. Hoewel wij met beperkte aantallen passagiers ballonvaren, zou het kunnen dat iemand tijdens de luchtreis  een virus bij zich draagt of tot de risicogroep behoort. Ook staan we in de ballonmand op een afstand van elkaar die beslist minder dan één meter is.

Wij stellen ons op het standpunt dat je in de maand maart 2020 kostenloos je reserveringsdatum kunt wijzigen om een nieuwe ballonvaartdatum later in het seizoen bij ons in te plannen. We hebben inmiddels al onze maart 2020-passagiers persoonlijk hierover geïnformeerd.
Wanneer het virus verder om zich heen grijpt zullen we deze oplossing mogelijk moeten heroverwegen. We houden je vanzelfsprekend hierover via onze website en op de hoogte. Ingeplande passagiers zullen persoonlijk een email hierover ontvangen.

Met vriendelijke groeten,

De Luchtreiziger Ballonvaarten
Gert-Jan Masselink