De Luchtreiziger Ballonvaarten

 

CORONANIEUWS:

Vlaardingen, 30 maart 2020

Normaal gesproken zijn onze tickets één jaar geldig vanaf de aanschafdatum (in dit jaar wordt u geacht een ballonvaartafspraak met ons te maken, de vaartdatum mag dan wel eventueel buiten dit jaar liggen). In het coronatijdperk is de geldigheid echter verlengd voor iedereen die ingepland stond in de crisisperiode (periode dat we niet mogen ballonvaren i.v.m. de coronacrisis). De geldigheidsduur van één jaar gaat voor genoemde passagiers in op de dag dat we weer mogen ballonvaren. Wanneer dat is weten we op het moment van schrijven niet.
Tickets zijn daarmee los van de coronacrisisperiode toch één jaar geldig en worden automatisch met één jaar geldigheid verlengd op de dag wanneer een ballonvaart onverhoopt niet door kan gaan vanwege slecht weer.

Met vriendelijke groeten.

De Luchtreiziger Ballonvaarten
Gert-Jan Masselink

_____________________________________________

Vlaardingen, 27 maart 2020

De maatregelen om het coronavirus te lijf te gaan stapelen zich snel op. Naar aanleiding van de recente aanvullende maatregelen van de overheid van deze week zijn wij genoodzaakt om alle ballonvaarten tot 1 juni 2020 te annuleren. Het zal iedereen duidelijk zijn dat alle maatregelen erop gericht zijn om de aangegeven afstand van 1,5 meter tussen individuen te realiseren. Alleen wanneer er voldoende afstand tussen mensen is heeft het virus geen kans om zich verder te verspreiden. Bij ballonvaren staan we helaas dichter dan 1,5 meter bij elkaar.

Alle ingeplande passagiers worden verzocht om een nieuwe datum te reserveren na 01 juni 2020, passagiers krijgen hierover persoonlijk bericht.

We hopen u aan boord van onze luchtballonnen te mogen ontvangen wanneer de coronacrisis weer voldoende onder controle is.

Met vriendelijke groeten,

De Luchtreiziger Ballonvaarten
Gert-Jan Masselink

_____________________________________________

Vlaardingen, 16 maart 2020

Naar aanleiding van de meest recente ontwikkelingen teneinde het coronavirus te kunnen beteugelen hebben wij besloten om al onze ballonvaarten tot en met 6 april 2020 af te gelasten. Passagiers staan immers tijdens een ballonvaart relatief dicht bij elkaar en dat gaat in tegen het advies om zoveel mogelijk 1,5 meter afstand tot andere mensen in acht te nemen.
Passagiers zullen verzocht worden om een nieuwe reservering bij ons te plaatsen voor de periode ná 6 april 2020.

Met vriendelijke groeten,

De Luchtreiziger Ballonvaarten
Gert-Jan Masselink 

_____________________________________________

Vlaardingen, 13 maart 2020


We krijgen veel vragen of onze ballonvaarten nog door kunnen gaan nu de overheid verregaande maatregelen heeft genomen om het coronavirus tegen te gaan.
Onze branche-organisatie KNVvL laat het doorgaan van ballonvaarten aan de individuele bedrijven over. Hoewel wij met beperkte aantallen passagiers ballonvaren, zou het kunnen dat iemand tijdens de luchtreis  een virus bij zich draagt of tot de risicogroep behoort. Ook staan we in de ballonmand op een afstand van elkaar die beslist minder dan één meter is.

Wij stellen ons op het standpunt dat je in de maand maart 2020 kostenloos je reserveringsdatum kunt wijzigen om een nieuwe ballonvaartdatum later in het seizoen bij ons in te plannen. We hebben inmiddels al onze maart 2020-passagiers persoonlijk hierover geïnformeerd.
Wanneer het virus verder om zich heen grijpt zullen we deze oplossing mogelijk moeten heroverwegen. We houden je vanzelfsprekend hierover via onze website en op de hoogte. Ingeplande passagiers zullen persoonlijk een email hierover ontvangen.

Met vriendelijke groeten,

De Luchtreiziger Ballonvaarten
Gert-Jan Masselink