De Luchtreiziger Ballonvaarten

 

CORONANIEUWS:

Vlaardingen, 1 juni 2020

We hadden gehoopt om de ballonvaart na 1 juni 2020 weer verder op te kunnen starten, maar het ministerie heeft helaas anders beslist. Onze branchevereniging KNVvL heeft hard gewerkt om een versoepeling van de coronamaatregelen te realiseren, maar het besluit daarover is voorlopig verplaatst naar 1 juli 2020. Wij als ballonvaarders zijn verzocht om een nieuw protocol te schrijven en dat is inmiddels gebeurd. De mondkapjes die onder andere voorgesteld zijn in een eerder protocol zijn niet voldoende gebleken om de 1,5 meter maatregel op te kunnen heffen.

Wij vragen alle passagiers die ingepland staan in de maand juni 2020 om uw ballonvaart opnieuw in te plannen op een datum nà 1 juli 2020. Via: https://www.luchtreiziger.nl/herinplannen-ballonvaart. Passagiers ontvangen ook persoonlijk bericht hierover.

FAQ coronamaatregelen & ballonvaren:
-Tickets van ingeplande ballonvaarten blijven minimaal geldig tot 1 jaar na de datum waarop de ballonvaart door de overheid weer is vrijgegeven.

-De ballonvaartbranche heeft tot op heden nog geen enkele financiële steun van de overheid mogen ontvangen zoals een bijdrage voor bedrijven of een bijdrage voor personeelskosten.

-Momenteel mogen we ballonvaren met de piloot en 1 passagier, of met de piloot en z'n het gezin (allen ingeschreven op hetzelfde woonadres). Dit biedt volstrekt geen oplossing voor al onze passagiers.


We hopen u vooralsnog voldoende te hebben ingelicht.

 Met vriendelijke groeten,

 De Luchtreiziger Ballonvaarten

Gert-Jan Masselink

_______________________________________________________

Vlaardingen, 24 mei 2020

Vanaf 1 juni 2020 hadden we gehoopt weer te kunnen starten met ballonvaarten met passagiers, maar vooralsnog geeft de overheid ons daar geen toestemming voor. We mogen wel ballonvaren, maar alleen onder de volgende strikte voorwaarden: 
-met ten hoogste 1 passagier en 1 piloot (vooral geschikt voor instructievaarten voor beginnende luchtballonpiloten), of;
-met 1 gezin waarbij alle aanwezigen aantoonbaar onder 1 dak wonen, dus inclusief piloot (voor een uitje voor de luchtballonpiloot met zijn of haar gezin), of;
-een ballonvaart waarbij we 1,5 meter afstand kunnen garanderen tussen passagiers onderling en tussen passagiers, piloot en crew (bijv. met 4 passagiers in een 20 persoons luchtballon en het gewicht van de overgebleven 16 passagiers opvullen met gewichten in de ballonmand). Geen van de drie opties zijn een uitkomst voor een ballonvaart met individuele passagiers.

De KNVvL is namens de ballonvaarders in onderhandeling met de overheid over versoepeling van de maatregelen. Deze onderhandelingen hebben tot op heden nog geen resultaat opgeleverd. Onder de genoemde omstandigheden kunnen we niet of nauwelijks ballonvaren en zijn passagiersvaarten zo'n beetje uitgesloten. Wanneer er vóór 1 juni geen versoepelingen van de maatregelen tot stand zijn gekomen zullen we helaas nogmaals een periode onze geplande ballonvaarten moeten annuleren. Passagiers krijgen hier dan per email bericht van. Tickets blijven ook bij nieuwe annuleringen uiteraard geldig tot een jaar na opheffingsdatum van de coronamaatregelen wanneer u in de crisisperiode ingepland stond. 

P.s.: De ballonvaartsector is als kleine branche helaas nog niet aangemerkt voor enige financiële steun vanuit de overheid en noemt zichzelf daarmee 'de vergeten sector'.

Met vriendelijke groeten,

De Luchtreiziger Ballonvaarten
Gert-Jan Masslink

____________________________________________

Vlaardingen, 30 maart 2020

Normaal gesproken zijn onze tickets één jaar geldig vanaf de aanschafdatum (in dit jaar wordt u geacht een ballonvaartafspraak met ons te maken, de vaartdatum mag dan wel eventueel buiten dit jaar liggen). In het coronatijdperk is de geldigheid echter verlengd voor iedereen die ingepland stond in de crisisperiode (periode dat we niet mogen ballonvaren i.v.m. de coronacrisis). De geldigheidsduur van één jaar gaat voor genoemde passagiers in op de dag dat we weer mogen ballonvaren. Wanneer dat is weten we op het moment van schrijven niet.
Tickets zijn daarmee los van de coronacrisisperiode toch één jaar geldig en worden automatisch met één jaar geldigheid verlengd op de dag wanneer een ballonvaart onverhoopt niet door kan gaan vanwege slecht weer.

Met vriendelijke groeten.

De Luchtreiziger Ballonvaarten
Gert-Jan Masselink

_____________________________________________

Vlaardingen, 27 maart 2020

De maatregelen om het coronavirus te lijf te gaan stapelen zich snel op. Naar aanleiding van de recente aanvullende maatregelen van de overheid van deze week zijn wij genoodzaakt om alle ballonvaarten tot 1 juni 2020 te annuleren. Het zal iedereen duidelijk zijn dat alle maatregelen erop gericht zijn om de aangegeven afstand van 1,5 meter tussen individuen te realiseren. Alleen wanneer er voldoende afstand tussen mensen is heeft het virus geen kans om zich verder te verspreiden. Bij ballonvaren staan we helaas dichter dan 1,5 meter bij elkaar.

Alle ingeplande passagiers worden verzocht om een nieuwe datum te reserveren na 01 juni 2020, passagiers krijgen hierover persoonlijk bericht.

We hopen u aan boord van onze luchtballonnen te mogen ontvangen wanneer de coronacrisis weer voldoende onder controle is.

Met vriendelijke groeten,

De Luchtreiziger Ballonvaarten
Gert-Jan Masselink

_____________________________________________

Vlaardingen, 16 maart 2020

Naar aanleiding van de meest recente ontwikkelingen teneinde het coronavirus te kunnen beteugelen hebben wij besloten om al onze ballonvaarten tot en met 6 april 2020 af te gelasten. Passagiers staan immers tijdens een ballonvaart relatief dicht bij elkaar en dat gaat in tegen het advies om zoveel mogelijk 1,5 meter afstand tot andere mensen in acht te nemen.
Passagiers zullen verzocht worden om een nieuwe reservering bij ons te plaatsen voor de periode ná 6 april 2020.

Met vriendelijke groeten,

De Luchtreiziger Ballonvaarten
Gert-Jan Masselink 

_____________________________________________

Vlaardingen, 13 maart 2020


We krijgen veel vragen of onze ballonvaarten nog door kunnen gaan nu de overheid verregaande maatregelen heeft genomen om het coronavirus tegen te gaan.
Onze branche-organisatie KNVvL laat het doorgaan van ballonvaarten aan de individuele bedrijven over. Hoewel wij met beperkte aantallen passagiers ballonvaren, zou het kunnen dat iemand tijdens de luchtreis  een virus bij zich draagt of tot de risicogroep behoort. Ook staan we in de ballonmand op een afstand van elkaar die beslist minder dan één meter is.

Wij stellen ons op het standpunt dat je in de maand maart 2020 kostenloos je reserveringsdatum kunt wijzigen om een nieuwe ballonvaartdatum later in het seizoen bij ons in te plannen. We hebben inmiddels al onze maart 2020-passagiers persoonlijk hierover geïnformeerd.
Wanneer het virus verder om zich heen grijpt zullen we deze oplossing mogelijk moeten heroverwegen. We houden je vanzelfsprekend hierover via onze website en op de hoogte. Ingeplande passagiers zullen persoonlijk een email hierover ontvangen.

Met vriendelijke groeten,

De Luchtreiziger Ballonvaarten
Gert-Jan Masselink